Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny
Humán tantárgycsoport
(Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás – Történelem)
NTP-TV-13-0013

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny
Szakiskolai komplex tantárgycsoport (Közismereti)
NTP-TV-13-0014

 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége „Tehetséghidak Program’” című kiemelt projekt keretében „Lóra, magyar, lóra! most ütött az óra…” - Lovas tehetséggondozó szakkör és tábor a Mikepércsi Lovasparkban címmel valósítottunk meg tehetséggondozó programot.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége „Tehetséghidak Program’” című kiemelt projekt keretében valósítottuk meg a „Háromnapos közös szülő-diák-pedagógus gazdagító programok megvalósítása lazító elemekkel” című programunkat.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége „Tehetséghidak Program’” című kiemelt projekt keretében „Kémia- fizika- környezetvédelem tehetséggazdagító programpár” címmel valósítottunk meg 2013. május és októbere között tehetséggondozó programot, melybe 9 tehetséges fiatalt vontunk be. A tanórán kívüli foglalkozások és intenzív szünidei hét keretében olyan témákat dolgoztunk fel, amelyek lehetőséget adtak összefüggések, ok - okozati kapcsolatok feltárására, közvetlen tapasztalás, észlelés beépítésére, problémafeltáró, produktív gondolkodás gyakorlására. Lehetőség volt a tanulóknak ábra - elemzésekre és ábrák készítésére, könyvtárhasználatra - előadások készítésére, megfigyelésekre, mérésekre, előzetes tapasztalatok gyűjtésére, ezek értelmezésére.

A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM „A tehetséges fiatalok nyári művészeti rendezvényeinek támogatása” című pályázat keretében valósítottuk meg az „Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat és Tehetségnap” című projektünket.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége „Tehetséghidak Program’” című kiemelt projekt keretében „Képzőművészeti diáktárlat – tehetséggondozó program” címmel valósítottunk meg 2013. május és októbere között tehetséggondozó programot, melybe 8 tehetséges fiatalt vontunk be.

A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM „A hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló nyári tehetséggondozó programok, tehetséggondozó műhelyek és hozzájuk kapcsolódó szaktáborok támogatása” című pályázati felhívás keretében valósítottuk meg a „Hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló komplex tehetséggondozó program megvalósítása a Suliszerviz Pedagógiai Intézetnél”című projektünket.