Plenáris előadások

2016. október 11. Kedd

Aktualitások a köznevelés rendszerében
Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság

előadáspdf logo

 

Kutatás alapú tartalmi és módszertani fejlesztések az OFI-ban
Dr. Kaposi József főigazgató – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

előadáspdf logo

 

A felzárkózás szerepe a közoktatásban
Sörös Iván főosztályvezető – Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Gyermekesély Főosztály

előadáspdf logo

 

Aktuális EU-s projektek az oktatásban
Schanda Tamás európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság

előadáspdf logo

 

A tehetséggondozó programok jellemzői
Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

előadáspdf logo

 

Szakképzés a gazdaság szolgálatában
Dr. Odrobina László szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár – Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság, Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárság

előadáspdf logo

 

Az Oktatási Hivatal feladatai és fejlesztési projektjei
Havril Roland főosztályvezető – Oktatási Hivatal Projektmenedzsment Főosztály

előadáspdf logo

 

2016. október 12. Szerda

Az állami köznevelési közfeladat-ellátás új rendszere, fejlesztési programok
Magyar Zita szakmai elnökhelyettes – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

előadáspdf logo

 

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése
Palotás József szakmai főigazgató-helyettes – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

előadáspdf logo

 

Az oktatásstatisztikai mutatók alakulása
Janák Katalin főosztályvezető – Központi Statisztikai Hivatal Életmód-, Foglalkoztatás- és Oktatásstatisztikai Főosztály

előadáspdf logo

 

Tehetséggondozó programok hálózatokban
Bajor Péter ügyvezető elnök – Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

előadáspdf logo

 

A 21. századi iskola feladatai – kihívások és lehetőségek
Prof. Dr. Csépe Valéria elnök – Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottság

előadáspdf logo

 

Diagnosztikus értékelés és személyre szabott differenciált fejlesztés
Dr. Csapó Benő egyetemi tanár – Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet

előadáspdf logo

 

Gyermekeink jövője digitális?!
Czunyiné Dr. Bertalan Judit digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos – Emberi Erőforrások Minisztériuma

előadáspdf logo

 

A jövő iskolája digitális
Dr. Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos

előadáspdf logo

 

2016. október 13. Csütörtök

IKT Interaktivitás, Kreativitás Tanároknak; Új ECDL modul pedagógusoknak
Alföldi István ügyvezető igazgató – Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

előadáspdf logo

 

Digitális Oktatási Stratégia. A munkaerőpiac elvárásai
Horváth Ádám oktatási igazgató – Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége; szakmai vezető – Digitális Oktatási Stratégia

előadáspdf logo

 

A pedagógusképzés aktualitásai; a köznevelés és a felsőoktatás kapcsolata
Dr. Liptai Kálmán ideiglenes intézményvezetőEszterházy Károly Egyetem; alelnök Magyar Rektori Konferencia

előadáspdf logo

 

Iskolai értékek, értékes iskolák az Országos kompetenciamérés eredményeinek tükrében
Pongrácz László főosztályvezető – Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztálya

előadáspdf logo

 

Tanulók, pedagógusok, szülők jogainak harmóniája
Dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosa – Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

előadáspdf logo

 

Az Oktatási Hivatal köznevelési ágazattal összefüggő főbb feladatai a 2016/2017. tanévben
Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes – Oktatási Hivatal

előadáspdf logo

 

Szekció előadások

2016. október 12. Szerda

1. SZEKCIÓ

ÓVODAI NEVELÉS

EFOP-3.1.1: Kisgyermekkori nevelés támogatása
Rozmis Attiláné szakmai vezető – Oktatási Hivatal

előadáspdf logo

 

Az óvodákat érintő néhány jogszabályváltozás és értelmezésük
Dr. Nadrainé Szent-Gály Viola szakmai szakértő, témavezető – Oktatási Hivatal

előadáspdf logo

 

Felkészülés mester pályázatra, intézményi feladatok a minősítést, tanfelügyeletet megelőzően, majd azt követően
Szalai Andrea minősítési referens – Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Tanfelügyeleti Osztály
Szabó Zoltán tanfelügyeleti referens – Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Tanfelügyeleti Osztály

előadáspdf logo

 

Zöld Óvodából ökoiskolába
Saly Erika pedagógiai fejlesztő – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

előadáspdf logo

 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése korai életkortól szemvezérelt oktatási szoftverek és IKT eszközök használatával – i-Doctum SNI termékcsalád
Pulay Márk fejlesztési koordinátor – Balázs-Diák Kft.

előadáspdf logo

 

2. SZEKCIÓ

SZAKKÉPZÉS – NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL

A szakképzés vonzerejének növelése: pályaorientáció, pályaválasztás, beiskolázás kihívásai
Dr. Varga Zoltán Balázs főigazgató – Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

előadáspdf logo

 

Változó képzési szerkezet, új tartalomszabályozási elemek
Dr. Juhász Józsefné szakmai főtanácsadó – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

előadáspdf logo

 

Fejlesszünk együtt! – A természettudományos tantárgyak megújulási lehetősége
Dr. Szabó Mária központvezető – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

előadáspdf logo

 

Gondolkodjunk együtt a szakgimnáziumi érettségiről
Stágel Imréné szakmai főtanácsadó – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

előadáspdf logo

 

3. SZEKCIÓ

PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK – OKTATÁSI HIVATAL

A pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok ellátásának tapasztalatai
Benczúr Katalin főosztályvezető-helyettes – Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás további fejlesztési irányai
Benczúr Katalin főosztályvezető-helyettes – Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya

előadáspdf logo

 

Az eTwinning program – hogyan vegyünk részt nemzetközi projektekben?
Nagy Regina Mária szakmai vezető – Oktatási Hivatal, Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya, eTwinning program

előadáspdf logo

 

Az Oktatási Hivatal tehetségpályázatainak fejlesztései
Benczúr Katalin főosztályvezető-helyettes – Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya

előadáspdf logo

 

Tapasztalatok és fejlesztések az országos szaktanácsadói rendszerben
Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető – Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ

előadáspdf logo

 

4. SZEKCIÓ

ÖNÉRTÉKELÉS, TANFELÜGYELET, PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS – OKTATÁSI HIVATAL

Az önértékelés, tanfelügyelet változásai
Pintér Rita tanfelügyeleti referens – Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Tanfelügyeleti Osztály
Szabó Zoltán tanfelügyeleti referens – Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Tanfelügyeleti Osztály

előadáspdf logo

 

Milyen a jó mesterpedagógus? – a Mesterpedagógus fokozat elérésének útja
Marosi Katalin osztályvezető – Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Pedagógusminősítési Osztály

előadáspdf logo

 

Egyszerűsítések az értékelésben
Maus Pál szakértő – Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete
Bella Tibor főtitkár – Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete

előadáspdf logo előadáspdf logo

 

Sonkád a köznevelés szolgálatában
Iszák Tibor alelnök – Nemzeti Pedagógus Kar, Sonkád község polgármestere

előadáspdf logo

 

5. SZEKCIÓ

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, TUDÁSMEGOSZTÁS – OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET

Fejlesztések a kölcsönös tudásmegosztás érdekében
Pálfi Erika főigazgató-helyettes – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

előadáspdf logo

 

Tankönyvek, tanmenetek
Kojanitz László munkacsoport-vezető – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

előadáspdf logo

 

A digitálistartalom-fejlesztés új lehetőségei: Okostankönyvek
Rózsa Gábor webfejlesztő, munkacsoport-vezető – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Pintér Gergely digitális tartalomfejlesztő – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

előadáspdf logo

 

Tanulmányi standardok a tanulói fejlesztés szolgálatában
Kákonyi Lucia témavezető, pedagógiai fejlesztő – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

előadáspdf logo

 

6. SZEKCIÓ

FEJLESZTÉS, FENNTARTÁS, MŰKÖDTETÉS – KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

A tankerületi központ és a működtető települési önkormányzat közötti 2017. január 1-jén megvalósuló vagyon és vagyoni értékű jog átadás-átvételének kérdései
Kotán Attila általános elnökhelyettes, gazdasági vezető – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

előadáspdf logo

 

Fejlesztések, projektek az állami intézményfenntartónál
Oláh Gábor főosztályvezető – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pályázatkezelő Főosztály

előadáspdf logo

 

A KRÉTA rendszer támogató szerepe a fenntartó és a köznevelési intézmények közötti együttműködésben
Szabó András, a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) program szakmai vezetője – eKRÉTA Zrt.

előadáspdf logo

 

A Koala program
Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes – Eszterházy Károly Egyetem

előadáspdf logo

 

7. SZEKCIÓ

TEHETSÉGGONDOZÁS – ÚJ NEMZEDÉK KÖZPONT

Tutorhálózat kialakítása
Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens, alelnök – Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyar Tehetséggondozó Társaság

előadáspdf logo

 

Kihívások és válaszok – Az Új Nemzedék Központ tehetségfejlesztési koncepciója
Elter András szakmai vezető – Új Nemzedék Központ, Tehetségek Magyarországa Program

előadáspdf logo

 

Templeton Program személyre szabott tehetségtámogatás
Győryné Csomó Ildikó mentorprogram koordinátor, titkár – Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

előadáspdf logo

 

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek rendszere
Dr. Sebestyén József  főiskolai docens – Új Nemzedék Központ, Tehetségek Magyarországa Program

előadáspdf logo

 

8. SZEKCIÓ

VEZETÉS- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS, SZAKÉRTŐ A KÖZNEVELÉSBEN – FÜGGETLEN PEDAGÓGUS FÓRUM, KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

A vezetői önértékelés kiemelt elvárásai – a szervezeti kultúrára ható jellemzők az intézmény irányításában. Vezetői önértékelésen alapuló vezetés- és szervezetfejlesztés, vezetői klubok a tapasztalatcserére (elektronikus segédanyag átadása a résztvevőknek)
Barlai Róbertné ügyvezető képviselő – Független Pedagógus Fórum

előadáspdf logo

 

Vezetői önértékelésből szervezetfejlesztés? Hogyan?
Magócs Éva intézményvezető – Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Sisa Péterné intézményvezető – Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola
Málnási-Szász Myrtill igazgató – Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

előadáspdf logo

 

A résztvevő vezetők tapasztalatai az önértékelés alkalmazásáról – vezetés- és szervezetfejlesztési célok és megvalósításuk
Előzetes jelentkezés alapján 5-8 perc alatt saját vezetői tapasztalat, gyakorlat rövid ismertetése, bemutatása
Moderátor: Barlai Róbertné ügyvezető képviselő – Független Pedagógus Fórum

előadáspdf logo

 

Ki segítheti a vezetőket? Szakértők, tanácsadók működése az oktatásban
Tóth Géza fejlesztési tanácsadó – Ceglédi Tankerületi Központ

előadáspdf logo

 

„A vezetői önértékelésen alapuló vezetés- és szervezetfejlesztés” elnevezésű 30 órás pedagógus-továbbképzési program (vezetőknek és szakértőknek, tanácsadóknak) rövid bemutatása
Láthatatlan veszélyek, észrevétlen csapdák
Fodor Gábor mentálhigiénés szakember, tankerületi igazgató – Ceglédi Tankerületi Központ
A szekció összefoglalója
Moderátor: Barlai Róbertné ügyvezető képviselő – Független Pedagógus Fórum

előadáspdf logo

 

9. SZEKCIÓ

DIGITÁLIS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS

Sprego – funkcionális programozás oktatása általános és középiskolában
Dr. Csernoch Mária egyetemi docens – Debreceni Egyetem Informatikai Kar

előadáspdf logo

 

Programozás megjelenése a kerettantervekben – algoritmizáló készségek fejlesztése
Dr. Főző Attila László oktatási projektkoordinátor – Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

előadáspdf logo

 

Innováció Kreativitás Thököly avagy Jó gyakorlatok a Thökölyben
Erdei Gyula igazgató – Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló

előadáspdf logo

 

„LEGO Matek” oktatási módszer az 1-2. osztályban
Kopasz Anikó ügyvezető igazgató – H-Didact Kft.

előadáspdf logo

 

High-Tech az oktatásban NI Lego Robot Mentor Program
Tóth Gabriella Community Relations Specialist – NI Hungary Kft.

előadáspdf logo

 

Legyél Te is Informatikus!
Sisák Zoltán kuratóriumi elnök – HTTP Alapítvány
Reményi Zoltán kuratóriumi elnökhelyettes – HTTP Alapítvány

előadáspdf logo

 

A Nemzeti Köznevelési Portál
Neumann Viktor digitálistartalom-fejlesztő – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Törőcsik Katalin digitálistartalom-fejlesztő – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

előadáspdf logo