Plenáris előadás

2019. NOVEMBER 5. (KEDD)

Oktatás, innováció a tudástársadalom és a mesterséges intelligencia korában

Schanda Tamás miniszterhelyettes – Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

Változások az oktatásban

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Előadás pdf logo

 

Pedagógusképzés ma

Dr. Rádli Katalin főosztályvezető-helyettes – Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

A fiatal tehetségek támogatása

Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének ügyvezető elnöke, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke

Előadás pdf logo

 

Pedagógus – hivatás vagy küldetés?

Dr. Gloviczki Zoltán elnök – Oktatási Hivatal

Előadás pdf logo

 

Az állami intézményfenntartás jövőképe

Hajnal Gabriella, a Nemzeti alaptanterv megújításáért felelős miniszteri biztos, elnök – Klebelsberg Központ

Előadás pdf logo

 

Digitális tananyag és tartalomfejlesztés az EKE OFI-ban

Valaczka András főigazgató-helyettes – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Előadás pdf logo

 

Fókuszban a digitális oktatás kihívásai: digitális oktatási infrastruktúra-fejlesztés – Diákháló Program

Szijártó Zoltán elnök – Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)

Előadás pdf logo

 

Duális szakképzési modell a szakképzési centrumokban

Kucsák László, a szakképzési rendszer fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, elnök – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Előadás pdf logo

 

2019. NOVEMBER 6. (SZERDA)

Tanulást elősegítő élményalapú technológia – avagy kütyüs vagy kütyümentes legyen az óvoda/iskola?

Dr. Turcsányi-Szabó Márta egyetemi docens, oktatási innovációért felelős dékánhelyettes – Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

Előadás pdf logo

 

A pedagógusszerepek változásai a tehetséges tanulók segítésében

Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens, elnök – Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, alelnök – Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, alelnök – Magyar Tehetséggondozó Társaság

Előadás pdf logo

 

Szakképzésről mindenkinek, avagy a szakképzés továbbfejlesztésének lépései

Dr. Hafiek Andrea főosztályvezető – Innovációs és Technológiai Minisztérium Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály

Előadás pdf logo

 

XVI. World Robot Olympiad™ (WRO) (Lego robotépítési és -programozási verseny)
Világdöntő – Győr, 2019. november 8-10. Rendező: Edutus Egyetem

Szögi Zoltán vezérigazgató – Edutus Zrt.

Előadás pdf logo

 

Az Operaház köznevelési–közoktatási szerepvállalása

O/A – holnapra, avagy a mindennapos éneklésről

Ókovács Szilveszter középiskolai tanár, operaénekes, főigazgató – Magyar Állami Operaház

Közreműködik:

- a Magyar Állami Operaház Gyermekkara,

- Hajzer Nikolett gyermekkarvezető karnagy – Magyar Állami Operaház,

- Kákay István képzési vezető – Magyar Állami Operaház

 

Tanulási iránytű

Prof. Dr. Csépe Valéria, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, egyetemi tanár, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport vezetője – Természettudományi Kutatóközpont Agyi Képalkotó Központ

Előadás pdf logo

 

A digitális tartalmak szerepe az oktatásban, a mesterséges intelligencia korában

Prof. Dr. Charaf Hassan, a Mesterséges Intelligencia Koalíció tudományért felelős elnökségi tagja, dékán, egyetemi tanár – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Előadás pdf logo

 

A jövő elvárásai és a tudás minősége

Prof. Dr. Csapó Benő egyetemi tanár – Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet

 

Az oktatás feladata az egészséges életmód kialakításában

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos rektor, egyetemi tanár – Testnevelési Egyetem

Előadás pdf logo

 

2019. NOVEMBER 7. (CSÜTÖRTÖK)

Komplex Alapprogram az iskolákban – kihívások, megoldások

Dr. Révész László egyetemi docens, szakmai vezető – Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram

Előadás prezi logo

 

Tanítás és tanulás a digitális térben - az EFOP-3.2.2 fejlesztései

Gábor Béla szakmai vezető - Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Előadás pdf logo

 

A Tehetségek Magyarországa Program fejlesztései és eredményei

Jávor Balázs stratégiai igazgató – Nemzeti Tehetség Központ

Előadás pdf logo

 

Fejlesztések a testnevelésben és a diáksportban – módszerek, tartalmak, innovációk

Dr. habil. Csányi Tamás PhD szakmai főtanácsadó – Magyar Diáksport Szövetség

Előadás pdf logo

 

A XXI. századi tanár

Prievara Tibor nyelvtanár, a TanárBlog egyik alapítója – Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

Előadás pdf logo

 

Oktatási helyzetértékelés, fejlesztési javaslatok

Horváth Péter elnök – Nemzeti Pedagógus Kar

Előadás pdf logo

 

A nemzetközi tanulói teljesítménymérések és a TALIS-vizsgálat (Teaching and Learning International Survey – Nemzetközi tanítás- és tanulásvizsgálat) tapasztalatai

Brassói Sándor, az OECD PISA-irányítótestületének magyar tagja, köznevelési elnökhelyettes – Oktatási Hivatal

Előadás pdf logo

 

Digitális Kompetencia Keretrendszer az oktatásban

Horváth Ádám divízióvezető – Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás ppt icon   Előadás pdf logo

 

Áldás vagy átok az oktatásban a mesterséges intelligencia?

Dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosa – Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

 

1. SZEKCIÓ

ÓVODAI NEVELÉS

2019. NOVEMBER 6. (SZERDA)

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása kiemelt projekt óvodai alprojektjében megvalósuló intézményfejlesztések eredményei és jövőképe

Dr. Nadrainé Szent-Gály Viola alprojekt szakmai vezető – Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya, EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása kiemelt projekt

Előadás pdf logo

 

„Óvoda-iskola átmenet” – egy fenntartói felkérésre megvalósult intézményi szakmai felülvizsgálat tapasztalatai alapján

Interaktív szekció

Előadók:

Balog Éva köznevelési szakértő, mesterpedagógus, óvodavezető – Igrici Százszorszép Óvoda

Előadás pdf logo

Smizsánszkyné Marján Ida köznevelési szakértő, mesterpedagógus, a Nemzeti Pedagógus Kar Óvoda tagozat elnöke, óvodavezető – Miskolci József Úti Óvoda

Szásziné Sustyák Anna nyugalmazott óvodavezető, köznevelési szakértő, mesterpedagógus

Moderátor: Petránné Képes Gizella köznevelési szakértő, óvodavezető – Miskolci Batsányi János Óvoda

 

A minősítő köznevelési szakértő, aki az „Útmutató” előírásait betartva, figyelembe veszi az adott óvoda helyi pedagógiai rendszerét?!

„Oxfordi vita” típusú szekció

Vitaindító: Sóváriné Kiss Erika köznevelési szakértő, mesterpedagógus, az Óvodavezetők Országos Szakmai Egyesületének elnöke, intézményvezető – Bekecsi Általános Művelődési Központ, Lurkó-ház Napköziotthonos Óvoda, Művelődési Ház

Moderátor: Petránné Képes Gizella köznevelési szakértő, óvodavezető – Miskolci Batsányi János Óvoda

Előadás pdf logo

 

Egy óvodavezetői életpályán átívelő, azon túlmutató tehetséggondozó program bevezetésének, fejlesztésének útja, jövőképe

Interaktív szekció

Előadó: Jarasovics Lászlóné nyugalmazott óvodavezető, köznevelési szakértő, mesterpedagógus, TP akkreditációs szakértő

Moderátor: Petránné Képes Gizella köznevelési szakértő, óvodavezető – Miskolci Batsányi János Óvoda

Előadás pdf logo

 

2. SZEKCIÓ

ISKOLAI NEVELÉS–OKTATÁS

2019. NOVEMBER 6. (SZERDA)

Tartalomfejlesztés

Pálfi Erika főosztályvezető – Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály

Előadás pdf logo

 

Természettudományok – TÁG-ra nyílt szemmel

Fenyősné Kircsi Amália intézményvezető – Tóth Árpád Gimnázium

Előadás pdf logo

 

Az EFOP-3.1.7-16-2016-0001 Esélyteremtés a köznevelésben kiemelt projekt eddig elért eredményei és a továbblépés lehetőségei a végzettség nélküli iskolaelhagyás és a tanulói lemorzsolódás visszaszorítása tekintetében

Metka Katalin szakmai vezető – Oktatási Hivatal, EFOP-3.1.7-16-2016-0001 Esélyteremtés a köznevelésben kiemelt projekt

Előadás pdf logo

 

 

Pólya Tamás szakmai szakértő – Tabuk nélkül és Surranópálya program

Előadás pdf logo

 

 

Baráth Szabolcs szakmai szakértő – Tanoda program

Előadás pdf logo

 

Igazi esély – valós lehetőség a Debreceni Tankerületi Központban, azaz esélyteremtés a gyakorlatban

Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató – Debreceni Tankerületi Központ

Dr. Vántus Andrásné igazgatóhelyettes, szakmai vezető – Debreceni Tankerületi Központ Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály

Előadás pdf logo

 

3. SZEKCIÓ

SZAKKÉPZÉS

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)

2019. NOVEMBER 6. (SZERDA)

Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése

KRÉTA ESL

A kompetenciamérés eredményei

Rugalmas tanulási utak a szakképzésben

Hámori Éva főigazgató – Debreceni Szakképzési Centrum

Hudacsek Lászlóné főosztályvezető – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Intézményirányítási Főosztály

Előadás pdf logo

Előadás pdf logo

 

Az új szakképzési törvény

Változás a szakmák jegyzékében

Pályaorientációs feladatok

Irány a technikum!

Vitaindító előadás és beszélgetés

Dr. Hafiek Andrea főosztályvezető – Innovációs és Technológiai Minisztérium Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály

Dr. Kovács Miklós, az Ágazati Készségtanács tagja; duális képzési szakértő – Nemak Győr Kft.

Kulcsár Szilvia főigazgató – Székesfehérvári Szakképzési Centrum

Kummer Zoltán, az Európai Szakképzési Hét magyarországi nagykövete; oktatási vezető – Legrand Magyarország Zrt.

Dr. Magyar Zita szakmai elnökhelyettes – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Előadás pdf logo

Papp Erika projektmenedzser – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001 – A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése című kiemelt projekt

 

4. SZEKCIÓ

MŰVÉSZETI NEVELÉS

UNI-V-ARTS Konzorcium

2019. NOVEMBER 6. (SZERDA)

A designgondolkodás iskolai bevezetése pedagógus szerep

Pallag Andrea adjunktus – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Előadás pdf logo

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem módszertani fejlesztései

Körömi Gábor, a színházi munkacsoport tagja – Színház- és Filmművészeti Egyetem

Tóth Miklós, a színházi munkacsoport tagja – Színház- és Filmművészeti Egyetem

Előadás pdf logo

 

A Magyar Táncművészeti Egyetem szakmai programjának előrehaladása

Gáspár Emese stratégiai menedzser – Magyar Táncművészeti Egyetem

A rendszerfejlesztés eredményei a néptánc tanszakon

Demarcsek Györgyné intézményvezető – Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza, pilot program kidolgozó – Magyar Táncművészeti Egyetem

Előadás pdf logo

 

Innovatív fejlesztések eredményei a zeneoktatás területén

Dr. Benkő Szabolcs igazgató – Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium, Budapest; szakmai vezető – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Előadás pdf logo

A Magyar Képzőművészeti Egyetem szakmai programja

Szűcs Tibor igazgató – Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium, Budapest; szakmai vezető – Magyar Képzőművészeti Egyetem

Előadás pdf logo

 

Fejlesztési lehetőségek az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágán

Baranyai Zoltán Józsefné, az alapfokú művészetoktatás vizuális tanszakainak szakmai fejlesztője – Magyar Képzőművészeti Egyetem

Előadás pdf logo

A közoktatást segítő vizuális művészeti nevelés lehetőségei az általános iskolában

Bodóczky István, a hátránykompenzáció és művészettel nevelés szakmai fejlesztője – Magyar Képzőművészeti Egyetem

Előadás pdf logo

 

5. SZEKCIÓ

A JELEN KULCSA:
DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK & ADATALAPÚ DÖNTÉSEK

Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK)

2019. NOVEMBER 6. (SZERDA)

Mit kell(ene) tudnia az állampolgárnak? – A digitális kompetencia keretek funkciója, a fejlesztés lehetséges útjai, a hazai fejlesztés jelenlegi helyzete és kapcsolódásai más fejlesztésekhez

Tót Éva senior digitálispedagógiai szakértő – Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás pdf logo

 

Pedagóguskompetenciák a digitalizálódó oktatási terekben – Mit lehet kezdeni a digitális technológiákkal a változó tudáselvárások között?

Dr. Bajzáth Angéla digitálispedagógiai szakértő – Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás pdf logo

 

Monitoring rendszer a fejlesztéspolitika szolgálatában Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának megvalósítását nyomon követő monitoring rendszer bemutatása

Salomvári György senior rendszertervezési szakértő – Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás pdf logo

 

Oktatás az MI-érában Hogyan működik egy iskola a tanulóalgoritmusok korában?

Szilágyi Ádám adatelemzési szakértő – Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás pdf logo

 

6. SZEKCIÓ

A DIGITÁLIS ISKOLA DIGITÁLIS?

Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK)

2019. NOVEMBER 6. (SZERDA)

Digitális Témahét 2020 – Hogy kerülhetünk fel a digitális pedagógia térképére?

Dr. Főző Attila László senior digitális fejlesztő – Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Tarné Éder Marianna igazgatóhelyettes – Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, a „Digitális Témahét 2019” intézményi fődíjának nyertese

Előadás pdf logo

 

Fogadóóra Angliában és Finnországban – Nemzetközi tanulmányutak hatása az intézményi digitális átalakulásra

Frész Attila digitális fejlesztő – Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Jánossy Zsolt digitális fejlesztő – Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás pdf logo

 

Digitális átmenet az iskolában – Digitális Névjegy Rendszer

Genáhl Krisztina Judit vezető digitális fejlesztési szakértő – Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Frész Attila digitális fejlesztő – Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás pdf logo

 

Az Olvasó Nemzet Program bemutatása

Farkas Andrea senior digitális fejlesztő – Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás pdf logo

 

7. SZEKCIÓ

EZT CSINÁLJUK, ÍGY CSINÁLJUK!
(GYAKORLATI ÍZELÍTŐ A 3.2.15-ÖS PROJEKT „TERMÉKEIBŐL”)

Oktatási Hivatal (OH)

2019. NOVEMBER 6. (SZERDA)

Így tervezzünk nem formális alkalmakat!

Milánkovics Ibolya alprojekt szakmai vezető – Oktatási Hivatal

Fási Andrea szakmai vezető – Oktatási Hivatal

 

Új mérési területek (természettudomány, médiaműveltség)

Ostorics László alprojekt szakmai vezető – Oktatási Hivatal

Előadás pdf logo

 

Digitális kompetenciák a pedagógusminősítésben (Próbálja ki magát!)

Dr. Szikora Ágnes főosztályvezető – Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály

Előadás pdf logo

 

8. SZEKCIÓ

AZ ESÉLYTEREMTÉS INTÉZMÉNYI KAPCSOLATAINAK LEHETŐSÉGEI ÓVODÁTÓL KÖZÉPFOKIG

Oktatási Hivatal (OH)

2019. NOVEMBER 6. (SZERDA)

A hálózati munka lehetőségei az intézményfejlesztés folyamatában

Bessenyeiné Tóth Tünde témavezető – Oktatási Hivatal, EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása kiemelt projekt

Előadás pdf logo

 

Az esélyteremtő óvoda kapcsolatrendszere, a hátránykompenzáció lehetőségei az óvodák külső kapcsolataiban

Csepregi Eszter szakmai vezető – Oktatási Hivatal, EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása kiemelt projekt, „Esélyteremtő óvoda”

Kardosné Nagy Mária óvodavezető – Pósa utcai Óvoda, Debrecen

Előadás pdf logo

 

A partnerkapcsolatok erősítése az esélyteremtés érdekében az óvodától a középfokig

Dános Zsolt szakmai vezető – Oktatási Hivatal, EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása kiemelt projekt

Előadás pdf logo

 

Esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek a tehetséggondozás területén

Barta József igazgató – Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Előadás pdf logo

 

Az esélyteremtés intézményi kapcsolatainak lehetőségei óvodától középfokig

Moderált beszélgetés, jó gyakorlatok megosztása a szekció-előadások alapján

Moderátor:

Merklné Kálvin Mária főosztályvezető – Oktatási Hivatal, Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya

Részt vevő szakértők és intézmények:

Csepregi Eszter szakmai vezető – Oktatási Hivatal, EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása kiemelt projekt, „Esélyteremtő óvoda”

Bessenyeiné Tóth Tünde témavezető – Oktatási Hivatal, EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása kiemelt projekt

Dános Zsolt szakmai vezető – Oktatási Hivatal, EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása kiemelt projekt

 

Kardosné Nagy Mária óvodavezető – Pósa utcai Óvoda, Debrecen

Barta József igazgató – Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Gulyásné Pócsik Alexandra óvodapedagógus – Szabadságtelepi Óvoda, Debrecen

 

 

9. SZEKCIÓ

A Klebelsberg Központ (KK) SZEKCIÓJA

2018. NOVEMBER 7. (SZERDA)

Digitális kompetencia fejlesztése a közoktatásban (EFOP-3.2.4 projekt és KRÉTA)

Hajnal Gabriella elnök – Klebelsberg Központ

Előadás pdf logo

 

Az új gazdálkodási keretrendszer

Vertetics Ádám gazdasági elnökhelyettes – Klebelsberg Központ

 

Szakmai feladatok – deszegregáció

Péterffy Balázs szakmai elnökhelyettes – Klebelsberg Központ

Előadás pdf logo

 

10. SZEKCIÓ

ÚJ TANESZKÖZÖK AZ EKE OFI KÍNÁLATÁBAN
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001

Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

2019. NOVEMBER 6. (SZERDA)

Taneszközök a tanulásban akadályozott enyhe fokú SNI (sajátos nevelési igényű) tanulók oktatásához

Kóródi Bence központvezető, főszerkesztő – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Előadás pdf logo

 

Taneszközök a tanulásban és értelmileg akadályozott középsúlyos SNI (sajátos nevelési igényű) tanulók oktatásához

Meszéna Tamásné gyógypedagógus, SNI pedagógiai szakértő – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Előadás pdf logo 

 

Egy kattintásra a megoldástól gyógypedagógiai lehetőségek a digitális térben

Baranyai Andrea témavezető – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Előadás pdf logo 

Horváthné Ligeti Kinga gyógypedagógus, SNI pedagógiai szakértő – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 Előadás pdf logo

 

Z-generáció az SNI oktatásban hatékony multimédiás és interaktív tanulás értelmileg akadályozott diákok számára

Takács Ádám témavezető – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Előadás pdf logo

Nagyová Rita gyógypedagógus, SNI pedagógiai szakértő – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 

11. SZEKCIÓ

A KOMPLEX ALAPPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÓ RENDSZERE ÉS
A PROGRAM ELSŐ EREDMÉNYEI

Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram

2019. NOVEMBER 6. (SZERDA)

A Komplex Alapprogram képzési portfoliója és Szakmai Támogató Rendszere

A Komplex Alapprogram vizsgálati módszerei

Dr. Török Balázs tudományos főmunkatárs, a Mérés, Értékelés Munkacsoport vezetője – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram

Előadás pdf logo

 

 

A Komplex Alapprogram továbbképzései – igények és megvalósulás

Dr. Szemerszki Marianna tudományos főmunkatárs – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram

Előadás pdf logo

 

 

A tanári énhatékonyság mérése a Komplex Alapprogram kapcsán

Dorner László tanársegéd – Eszterházy Károly Egyetem Pszichológia Intézet, Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram

Előadás pdf logo

 

 

A tanítással, tanulással kapcsolatos attitűdök és gyakorlatok változása a Komplex Alapprogram bevezetésének első évében

Dr. Sági Matild tudományos főmunkatárs – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram

Előadás pdf logo

 

A Komplex Alapprogram első eredményei

Komplex Alapprogram szülői szemmel

Dr. Imre Nóra tudományos munkatárs – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram

Előadás pdf logo

 

 

Tanulói vizsgálatok a Komplex Alapprogram bevezetésének első évében

Prof. Dr. Józsa Krisztián egyetemi tanár – Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet

Előadás pdf logo

 

 

A Komplex Alapprogram a fenntartói tapasztalatok tükrében

Dr. Jankó Krisztina tudományos főmunkatárs – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram

Előadás pdf logo

 

 

A DFHT/KIP tanítási-tanulási stratégia a kipróbálási szakaszban

Dr. Kállai Gabriella tudományos főmunkatárs – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram

Dr. Imre Nóra tudományos munkatárs – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram

Előadás pdf logo

 

12. SZEKCIÓ

TEHETSÉGGONDOZÁS

Nemzeti Tehetség Központ (NTK)

2019. NOVEMBER 6. (SZERDA)

Tehetség és időbeliség

Elter András szakmai vezető – Nemzeti Tehetség Központ, Tehetségek Magyarországa Program

Előadáspdf logo

 

Az egyéni tehetségmentorálás tapasztalatai a Minősített Tehetséggondozó Műhelyekben

Kovács Zsolt szakmai alprojektvezető – Nemzeti Tehetség Központ, Tehetségek Magyarországa Program

Előadás pdf logo

Csősz Tímea tehetségmentor – Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, Minősített Tehetséggondozó Műhely

Előadás pdf logo

 

Iskolai tehetséggondozás a természetben – egy pedagógus-továbbképzés tanulságai

Dr. Varga Attila tréner – Nemzeti Tehetség Központ, Tehetségek Magyarországa Program; központvezető – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Intézményfejlesztési Programok Központja

Előadás pdf logo

 

Egy hazai fejlesztésű kreativitás teszt felhasználása hátrányos helyzetű tanulók kiemelkedő képességeinek azonosításához

Dr. Szitó Imre kutató – Nemzeti Tehetség Központ, Tehetségek Magyarországa Program

Rákóczi Emese kutató – Nemzeti Tehetség Központ, Tehetségek Magyarországa Program

Előadás pdf logo

 

13.SZEKCIÓ

KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOMÉRT

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete (KÖSZOE)

2019. NOVEMBER 6. (SZERDA)

Vezetői pályázatok javasolt szerkezete, szakértői tapasztalatok alapján

Virágné Nagy Éva alelnök – Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete; igazgatóhelyettes – Szabadság Sugárúti Általános Iskola, Budapest

Jurecz Emil főtitkár – Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete; igazgató – Szabadság Sugárúti Általános Iskola, Budapest

Előadás pdf logo

 

Tanfelügyelet új köntösben

Gerendás János osztályvezető – Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Tanfelügyeleti Osztály

Előadás pdf logo

Új kompetenciák, attitűdök a pedagógusminősítési eljárásban

Marosi Katalin osztályvezető – Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Pedagógusminősítési Osztály

Előadás pdf logo

 

A tankerületi vezetők feladatai és lehetőségei az intézményi tanfelügyelet eredményeként elkészített intézményi intézkedési terv alapján

Péterffy Balázs szakmai elnökhelyettes – Klebelsberg Központ

Előadás pdf logo

 

Az intézkedési terv feldolgozásának gyakorlata egy tankerületben

Fodor Gábor tankerület-igazgató – Ceglédi Tankerületi Központ

Előadás pdf logo

 

Fórum: Az intézkedési terv megvalósításának gyakorlata, problémái

Vezeti: Bella Tibor elnök – Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete

 

14.SZEKCIÓ

KINCSEM NEMZETI LOVAS PROGRAM

Agrárminisztérium Miniszteri Kabinet

2019.NOVEMBER 6. (SZERDA)

A Kincsem – Nemzeti Lovas Program köznevelési szemmel

Dallos Gyula miniszteri biztos – Agrárminisztérium Miniszteri Kabinet

Előadás pdf logo

 

A test, a szellem és a lélek magasabb szintű harmóniája

Győrffy-Villám András agrármérnök, egyetemi oktató, hagyományőrző dandár tábornok, ügyvezető – Falcon Hungary Kft.