Plenáris előadás

2018. NOVEMBER 6. (KEDD)

Az oktatás feladata a XXI. században

Prof. Dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma

Előadás pdf logo

 

Kihívások és válaszok a szakképzésben és a felnőttképzésben

Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár – Innovációs és Technológiai Minisztérium Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárság

Előadás pdf logo

 

A család támogató szerepe a tanulók fejlesztésében

Dr. Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

Előadás pdf logo

 

2018. NOVEMBER 7. (SZERDA)

Milyen elvárásokat támaszt a digitális gazdaság az oktatási rendszerrel szemben? Digitális munkaerőpiac, Ipar 4.0, Mesterséges Intelligencia, 5G.

Both Vilmos állandó szakértő – Digitális Jólét Program

Előadás pdf logo

 

A teljes magyar oktatási rendszer digitális átalakítása – projektek helyett egységes szabályozás!

Horváth Ádám divízióvezető – Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás pdf logo

 

Az oktatásfejlesztés nemzetközi tendenciái

Dr. Köpeczi-Bócz Tamás központvezető, egyetemi docens – Budapesti Corvinus Egyetem Oktatásfejlesztési Observatory Központ

Előadás pdf logo

 

Segítségnyújtás a tehetséggondozáshoz

Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

Előadás pdf logo

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet fejlesztései

Sipos Imre főigazgató – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Előadás pdf logo

 

18=19?

Dr. Gloviczki Zoltán elnök – Oktatási Hivatal

Előadás pdf logo

 

Fenntartók és a környezetük kapcsolata

Hajnal Gabriella elnök – Klebelsberg Központ

Előadás pdf logo

 

Innováció, szakképzés, lehetőségek

Magyar Zita szakmai főigazgató-helyettes – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Előadás pdf logo

 

Az iskolai eredményesség növelése, a lemorzsolódás csökkentése egy módszertani innováció elterjesztésével – tapasztalatok, gyakorlati eredmények

Dr. Zsuffa Ákos elnök – Felnőttképzők Szövetsége

Előadás pdf logo

 

2018. NOVEMBER 8. (CSÜTÖRTÖK)

Az Új Nemzedék Központ szerepe a tehetségfejlesztésben

Jávor Balázs tehetségfejlesztési igazgató – Új Nemzedék Központ

Előadás pdf logo

 

Az olvasási szokások átalakulása és a könyvtárak oktatástámogató lehetőségei

Péterfi Rita főigazgató, olvasásszociológus – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Előadás pdf logo

 

1. SZEKCIÓ

ÓVODAI NEVELÉS

2018. NOVEMBER 7. (SZERDA)

Folytatjuk a hátránycsökkentést! Óvodai intézményfejlesztések az EFOP 3.1.5-ben

Dr. Nadrainé Szent-Gály Viola alprojekt szakmai vezető – Oktatási Hivatal, EFOP-3.1.5-16-2016-00001

Előadás pdf logo

 

2. SZEKCIÓ

SZAKKÉPZÉS

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)

2018. NOVEMBER 7. (SZERDA)

Visszajelzések a pedagógus számára, mérések, értékelések, monitoring. A 21. századi szakképzés minőségének fejlesztése, pilot-ok bemutatása

Pap Erika projektmenedzser – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Hámori Éva mérés-értékelési munkacsoport-vezető – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Hudacsek Lászlóné főosztályvezető – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Intézményirányítási Főosztály

Előadás pdf logo

 

3. SZEKCIÓ

SZEMLÉLETVÁLTÁS, KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS

2018. NOVEMBER 7. (SZERDA)

Mérési modell a tanulók egyéni és differenciált fejlesztéséhez
Kindrusz Pál mérés-értékelési szakértő, meghívott oktató – Debreceni Egyetem

Előadás pdf logo

 

Kritériumorientált diagnosztikus mérési-fejlesztési rendszer bevezetése a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben

Kapornai Judit tankerületi igazgató – Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Előadás pdf logo

 

Innováció, azaz a mérés-értékelés és a tehetséggondozás kapcsolata

Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató – Debreceni Tankerületi Központ

Előadás pdf logo

 

Készség és képességmérés középfokon – egy mérési modell bevezetésének és működtetésének gyakorlata

Hutás Henrietta szaktanár, mérési rendszergazda – EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola

Előadás pdf logo

 

A Debreceni Egyetem szerepe a mérési-értékelési kultúra fejlesztésében

Dr. Buda András egyetemi adjunktus – Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet

Előadás pdf logo

 

4. SZEKCIÓ

MŰVÉSZETI NEVELÉS

UNI-V-ARTS Konzorcium

2018. NOVEMBER 7. (SZERDA)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem szakmai programjának bemutatása

Szűcs Tibor igazgató – Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium, Budapest

Előadás pdf logo

 

Fejlesztési lehetőségek az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágán

Baranyai Zoltán Józsefné, az alapfokú művészetoktatás vizuális tanszakainak szakmai fejlesztője – Magyar Képzőművészeti Egyetem

Előadás pdf logo

 

Mozgóképoktatás a digitális környezetben

Hartai László, a mozgóképoktatás-fejlesztési projekt vezetője – Magyar Képzőművészeti Egyetem

Előadás pdf logo

 

Az ének és a zeneoktatás módszertanának megújítása az EFOP 3.2.6. projekt végrehajtásának tükrében

Dr. Benkő Szabolcs igazgató – Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium, Budapest

Előadás pdf logo

 

A Magyar Táncművészeti Egyetem szakmai programjának előrehaladása

Gáspár Emese stratégiai menedzser – Magyar Táncművészeti Egyetem

Előadás pdf logo

 

Kompetenciaalapú nevelési-oktatási program az alapfokú művészetoktatás néptánc tanszakán

Demarcsek Zsuzsa igazgató – Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza

Előadás pdf logo

 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a design eszközével

Pallag Andrea egyetemi adjunktus – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Előadás pdf logo

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem szakmai programjainak bemutatása

Golden Dániel egyetemi adjunktus – Színház- és Filmművészeti Egyetem

Előadás pdf logo

 

5. SZEKCIÓ

A JÖVŐ KULCSA – DIGITÁLIS KOMPETENCIA

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK)

2018. NOVEMBER 7. (SZERDA)

Változás és kultúra: digitális átállás és oktatásszervezés

Sió László Attila stratégiai elemző – Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás pdf logo

 

Digitális kompetencia keretek bevezetésének rendszerszintű feltételei

Loboda Zoltán vezető szakpolitikai elemző – Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás pdf logo

 

Mesterséges intelligencia, robotok és a pedagógus professzió

Szilágyi Ádám adatelemzési szakértő – Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás pdf logo

 

Digitális oktatás: innovatív tanulási környezetek létrehozása

Salomvári György senior rendszertervezési szakértő – Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás pdf logo

 

6. SZEKCIÓ

HOGYAN LEHET EREDMÉNYES A DIGITÁLIS ISKOLA?

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK)

2018. NOVEMBER 7. (SZERDA)

Amit a pedagógusok gondolnak... Attitűdkutatás eredményei a digitális pedagógia bevezetéséről

Farkas Andrea senior digitális fejlesztő – Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás pdf logo

 

Kérdezzen – segítünk! A digitális átállás pedagógiai-módszertani támogatása

Nagy Regina vezető digitális fejlesztési szakértő – Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás pdf logo

 

Digitális Névjegy – milyen a digitális iskola?

Dr. Főző Attila László senior digitális fejlesztő – Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Előadás pdf logo

 

7. SZEKCIÓ

ÉLMÉNY A DIGITALIZÁCIÓBAN, ÉLMÉNY A PEDAGÓGIÁBAN, ÉLMÉNY A SZEKCIÓBAN

Oktatási Hivatal (OH)

2018. NOVEMBER 7. (SZERDA)

A mérés-értékelés fejlesztése

1. Az országos mérési rendszer új területei és eszközei

2. A természettudományos mérés

Ostorics László alprojekt szakmai vezető – Oktatási Hivatal, EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása projekt

Előadás pdf logo

 

A mérés-értékelés fejlesztése

1. A kevert műveltségi feladatsorok digitális fejlesztése és a médiaműveltség mérése

Ostorics László alprojekt szakmai vezető – Oktatási Hivatal, EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása projekt

Előadás pdf logo

 

Digitális pedagógiai fejlesztések – Digitális fejlesztések és beépülésük a köznevelési rendszerbe

Képes Józsefné szakmai szakértő – Oktatási Hivatal, EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása projekt

Medve Katalin szakmai szakértő – Oktatási Hivatal, EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása projekt

Előadás pdf logo

 

Köznevelési tematikus hetek, tematikus napok programfejlesztése

Papp László szakmai szakértő – Oktatási Hivatal, EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása projekt

Előadás pdf logo

 

Tematikus informális és nemformális tanulási alkalmak (TNFTA) – Iskolai Közösségi Program

Milánkovics Ibolya alprojekt szakmai vezető – Oktatási Hivatal, EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása projekt

Előadás pdf logo 

 

8. SZEKCIÓ

UTAK ÉS LEHETŐSÉGEK A PEDAGÓGUSOK ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSÁBAN, FEJLESZTÉSÉBEN

Oktatási Hivatal (OH) – Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM-MOKK) és Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZK)

2018. NOVEMBER 7. (SZERDA)

Egy komplex intézményfejlesztési rendszer építésének kezdeti tanulságai az EFOP-3.1.5. projektben

Dános Zsolt szakmai vezető – Oktatási Hivatal, EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projekt

Előadás pdf logo

 

A hálózati tanulás rendszere az EFOP-3.1.5 projektben

Csempesz Péter szakmai fejlesztő – Oktatási Hivatal, EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projekt

Előadás pdf logo

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények pedagógiai-szakmai támogatása

Benczúr Katalin főosztályvezető-helyettes – Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya

Előadás pdf logo

 

Új megoldások a pedagógus-továbbképzés támogatására

Tóth Mária szakmai vezető – Oktatási Hivatal, EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben

Barcsánszkyné Márton Zsuzsanna témavezető – Oktatási Hivatal, EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben

Előadás pdf logo

 

A múzeumok és könyvtárak közoktatással való kapcsolatának erősítésére szolgáló új típusú kompetencia- és készségfejlesztő, tanulást támogató szolgáltatások fejlesztése (EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt)

Kontrohr Andrea kommunikációs csoportvezető – Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Előadás pdf logo

Farkas Ferenc szakmai vezető – Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt

Előadás pdf logo

 

9. SZEKCIÓ

A Klebelsberg Központ (KK) SZEKCIÓJA

2018. NOVEMBER 7. (SZERDA)

A Klebelsberg Intézményhálózat gazdálkodása

Marsi Márta gazdasági elnökhelyettes – Klebelsberg Központ

Előadás pdf logo

 

A KRÉTA rendszer funkciói

Hajnal Gabriella elnök – Klebelsberg Központ

Előadás pdf logo

 

Innováció és fejlesztés – uniós és belső projektek

Péterffy Balázs szakmai elnökhelyettes – Klebelsberg Központ

Előadás pdf logo

 

Infrastrukturális beruházások a köznevelési intézményekben

Molnár Gábor főosztályvezető – Klebelsberg Központ

Előadás pdf logo

 

10. SZEKCIÓ

MIT? MIBŐL? HOGYAN? AVAGY A JÖVŐ ISKOLÁJA! – EGY NYELVET BESZÉLÜNK!

Eszterházy Károly Egyetem (EKE)

2018. NOVEMBER 7. (SZERDA)

Köszöntő

Dr. Juhos István okostanterv-fejlesztési vezető – Eszterházy Károly Egyetem Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport, EFOP-3.2.15

Valaczka András főigazgató-helyettes – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Dr. Révész László szakmai vezető – Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram, EFOP-3.1.2

Előadás pdf logo

 

Digitális oktatás tartalom és tervezés

Dr. Juhos István okostanterv-fejlesztési vezető – Eszterházy Károly Egyetem Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport, EFOP-3.2.15

Előadás pdf logo 

 

Lapozástól a kattintásig: a hagyományos tankönyv átfordítása digitális taneszközzé

Dr. Baranyai Katalin, főszerkesztő – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomfejlesztési Igazgatóság, Tananyagfejlesztési Központ

Törőcsik Katalin digitális pedagógiai módszertani koordinátor – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, EFOP-3.2.2

Előadás pdf logo

 

KAP-ható-e használható módszer? Válaszok a Hogyan?-ra

Dr. Révész László szakmai vezető – Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram, EFOP-3.1.2

Dr. Racsko Réka munkacsoport-vezető – Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram, Digitális Alapú Alprogram, EFOP-3.1.2

Milyen iskolát szeretne a szülő gyermekének? Dr. K. Nagy Emese, munkacsoport vezető – Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram, Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportban (DFHT), EFOP-3.1.2

Előadás pdf logo

 

11. SZEKCIÓ

TEHETSÉGEK MAGYARORSZÁGA

Új Nemzedék Központ (ÚNK) – Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)

2018. NOVEMBER 7. (SZERDA)

MATEHETSZ készségfejlesztő táborok szakmai tartalma

Domján Gabriella alprojektvezető – Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ), Tehetségek Magyarországa projekt

Előadás pdf logo

 

Pillanatkép a tehetséggondozás erőforrásairól

Elter András szakmai vezető – Új Nemzedék Központ (ÚNK), Tehetségek Magyarországa projekt

Előadás pdf logo

 

Távoktatás és online konzultáció a MATEHETSZ-webtérben – Speciális fejlesztésű e-learning kurzusok a Tehetségek Magyarországa projektben

Boran-Réti Annamária szakmai koordinátor – Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ), Tehetségek Magyarországa projekt

Előadás pdf logo

 

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek működése

Ujváriné Gercsák Anikó alprojektvezető – Új Nemzedék Központ (ÚNK), Tehetségek Magyarországa projekt

Előadás pdf logo

Sinka Edit szakmai főmunkatárs – Új Nemzedék Központ (ÚNK), Tehetségek Magyarországa projekt

Előadás pdf logo

 

12. SZEKCIÓ

ÖSSZEFOGÁS A MINŐSÉGÉRT – VEZETŐK ÉS SZAKÉRTŐK LEHETŐSÉGEI

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete (KÖSZOE)

2018. NOVEMBER 7. (SZERDA)

Megoldásfókuszú vezetés – Vezetői Klub

Barlai Róbertné elnök – Független Pedagógus Fórum

Tóth Géza országos szakképzési divízióvezető – Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete

Előadás pdf logo

 

Milyen az út, amelyre léptünk? – Kérdőíves vizsgálat egy tankerület működéséről az intézményvezetők és a tankerületi munkatársak bevonásával

Fodor Gábor tankerület-igazgató – Ceglédi Tankerületi Központ

Előadás pdf logo

 

A szakértők együttműködésének eredményei

Bella Tibor elnök – Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete

Előadás pdf logo

 

Szakértői etika. Az egyesület képzési tervei

Virágné Nagy Éva alelnök – Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete

Jurecz Emil főtitkár – Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete

Előadás pdf logo

 

13.SZEKCIÓ

MAGYAR OKTATÁS HATÁRON INNEN ÉS TÚL

Nemzeti Pedagógus Kar (NPK)

2018. NOVEMBER 7. (SZERDA)

A Nemzeti Pedagógus Kar – mint szervezet – fejlődése, külső és belső hálózatosodása

Iszák Tibor elnökhelyettes – Nemzeti Pedagógus Kar

Előadás pdf logo