Plenáris előadások

2017. november 7. Kedd

A köznevelés stratégiai elemei
A minőség megerősítése a köznevelési rendszerben
Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság

előadás pdf logo

 

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája DOS
Dr. Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő, a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos – Miniszterelnöki Kabinetiroda

előadás pdf logo

 

Oktatás – nevelés; iskola – család
Dr. Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

 előadás pdf logo

 

Tartalmi és módszertani kihívások a tudástársadalomban – Miért kell alaptantervet fejleszteni?
Prof. Dr. Csépe Valéria az MTA levelező tagja (kutatóprofesszor, egyetemi tanár) – MTA TTK; a nemzeti alaptanterv megújításáért felelős miniszteri biztos

előadás pdf logo

 

2017. november 8. Szerda

Kórkép vagy jövőkép? Fejlesztő nevelés-oktatás, avagy iskola a határon
Giflo H. Péter ügyvezető – Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Győri Zsófia igazgató – Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája

előadás pdf logo

 

A szakképzés és a felnőttképzés lehetőségei, fejlesztési irányai
Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár – Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság

előadás pdf logo

 

A pedagógusok szakmai támogatása, a pedagógus-továbbképzés megújítási lehetőségei
Sipos Imre főigazgató – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a pedagógusképzés, a pedagógus-továbbképzés és a köznevelési ágazati-szakmai stratégiák fejlesztésével kapcsolatos feladatok koordinációjáért felelős miniszteri biztos – Emberi Erőforrások Minisztériuma

 előadás pdf logo

 

A támogató családi háttér szükségessége a felzárkózáshoz, az esélyteremtési rendszer sikeréhez
Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma

előadás pdf logo

 

A Nemzeti Tehetség Program aktualitásai
Kisgyőri Roland főosztályvezető – Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Esélyteremtési Főosztály

 előadás pdf logo

 

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szerepe a digitális oktatás elterjesztésében
Wolfné Dr. Borsi Julianna projektvezető – Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

 előadás pdf logo

 

Szekció előadások

2017. november 8. Szerda

1. Szekció
Óvodai nevelés

Pedagógus-továbbképzések az EFOP-3.1.1-14 Kisgyermekkori nevelés támogatása kiemelt európai uniós projekt támogatásával
Rozmis Attiláné szakmai vezető, EFOP-3.1.1-14 Kisgyermekkori nevelés támogatása – Oktatási Hivatal

előadás pdf logo

 

A pedagógiai program, mint az intézményellenőrzés stratégiai dokumentuma (részletek az EFOP 3.1.1-14 óvodapedagógus-továbbképzései alapmoduljáról)
Szent-Gály Viola témavezető, szakmai szakértő, EFOP-3.1.1-14 Kisgyermekkori nevelés támogatása – Oktatási Hivatal

előadás pdf logo

 

HONNAN? HOVÁ? HOGYAN? Az óvodák helyzete és lehetőségei a fejlesztendő régiókban
Csepregi Eszter szakmai vezető, EFOP-3.1.3-16 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása – Oktatási Hivatal

előadás pdf logo

 

Ádám Zsuzsanna szakmai szakértő, EFOP-3.1.3-16 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása – Oktatási Hivatal

előadás pdf logo

 

Botárné Barcza Éva szakmai szakértő, EFOP-3.1.3-16 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása – Oktatási Hivatal

előadás pdf logo

 

2. Szekció
Szakképzés

GINOP-6.2.4 – VEKOP/16 A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése – A duális szakképzés minőségének javítása
Hudacsek Lászlóné főosztályvezető – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Intézményirányítási Főosztály

előadás pdf logo

 

Intézményi monitoring
Hudacsek Lászlóné főosztályvezető – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Intézményirányítási Főosztály

előadás pdf logo

 

3. Szekció
A pedagógiai gyakorlat támogatása, a digitális kompetencia fejlesztése (EFOP-3.2.15-VEKOP-17-00001 számú kiemelt projekt)

Az intézményi digitális átállás támogatása – intézményi digitális fejlesztési terv és szaktanácsadás
Nagy Regina alprojektvezető, EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projekt Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
Jánossy Zsolt digitális fejlesztő Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

A digitális átállás pedagógiai jó gyakorlatai – szakmai támogatás és Digitális Témahét
Farkas Andrea szenior digitális fejlesztő Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
Frész Attila digitális fejlesztő Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

előadáspdf logo

 

4. Szekció
Tanulástudomány és a tantervi-tartalmi szabályozók

Így írnak ők – tantervi-tartalmi szabályozás a nagyvilágban, és amit a nemzetközi mintákból tanulhatunk
Csapodi Csaba osztályvezető – Eszterházy Károly Egyetem Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont, Tudástartalom Kutatási és Fejlesztési Osztály

előadáspdf logo

 

Az alapkészségek jövője – A jövő alapkészségei
Bodnár Brigitta szakértő – Eszterházy Károly Egyetem Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont 

előadáspdf logo

 

Iskolai karrier: a nem-kognitív készségek és a tanulási szakaszok közötti átvezetés szerepe
Dr. Katona Nóra szakértő – Eszterházy Károly Egyetem Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont

előadáspdf logo

 

5. Szekció
Atipikus fejlődési zavarok, gyógypedagógia, szakszolgálat

Infokommunikációs technológia és tanulási zavarok: állapotmegismeréstől az intervencióig
Dr. Mohai Katalin gyógypedagógus, pszichológus, egyetemi adjunktus – Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

előadáspdf logo

 

6. Szekció
A képesség-kibontakoztatás segítsége a művészetoktatásban

Az EFOP-3.2.6-16 A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben projekt bemutatása
A Magyar Képzőművészeti Egyetem szakmai programjának bemutatása
Szűcs Tibor igazgató – Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, Budapest

előadáspdf logo

 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szakmai programjának bemutatása
Dr. Benkő Szabolcs igazgató – Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium, Budapest

előadáspdf logo

 

A Magyar Táncművészeti Egyetem szakmai programjának bemutatása
Dr. F. Molnár Márta főiskolai tanár, intézetigazgató – Magyar Táncművészeti Egyetem Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet

előadáspdf logo

 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem szakmai programjának bemutatása
Pallag Andrea egyetemi adjunktus – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Pedagógia és Pszichológia Tanszék

előadáspdf logo

 

7. Szekció
Az alapfokú oktatás esélyteremtő keretei az oktatási hivatal EFOP projektjeiben

Az EFOP 3.1.5-16 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című kiemelt program szakmai céljainak és tevékenységeinek bemutatása
Dános Zsolt szakmai vezető, EFOP-3.1.5-16 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása – Oktatási Hivatal

előadáspdf logo

 

Az EFOP 3.1.5-16 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények kiemelt program pedagógiai-szakmai támogatásának ismertetése
Dr. Híves-Varga Aranka szakmai szakértő, EFOP-3.1.5-16 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása – Oktatási Hivatal

előadáspdf logo

 

8. Szekció
A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó fejlesztések az Oktatási Hivatalban

A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó fejlesztések az EFOP-3.2.15–VEKOP-17 kiemelt projektben
Fieszlné Ancsák Jolán szakmai vezető, EFOP-3.2.15–VEKOP-17 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása – Oktatási Hivatal

előadáspdf logo

Élményteli tanulás – Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmak és lehetőségek
Dr. Szenczi Árpád dékán – Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar

előadáspdf logo

 

Pontyos Tamás alprojekt szakmai vezető, EFOP-3.2.15–VEKOP-17 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása

előadáspdf logo

 

Papp Zsolt szabadidő-pedagógia szakértő

előadáspdf logo

 

9. Szekció
Romák és nem romák az oktatásban - oktatási szegregáció felszámolása

Kovácsevicsné Tóth Marianna igazgatóKétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola

előadás pdf logo

 

10. Szekció
Újszerű megoldások az EKE OFI újgenerációs tankönyveiben az alsó tagozaton: Digitális megoldások a pedagógus-támogatásban - Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A betűktől a szövegértésig – Módszertan és tudásépítés az Újgenerációs taneszközrendszerben
Kóródi Bence központvezető, főszerkesztő – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomfejlesztési Igazgatóság Tananyagfejlesztő Központ

előadáspdf logo

 

A tehetséggondozás és a felzárkóztatás lehetőségei az Újgenerációs matematika könyvekkel
Fülöp Mária szerkesztő – Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomfejlesztési Igazgatóság Tananyagfejlesztő Központ

előadáspdf logo

 

TanTrend – amit az oktatásról tudni kell
Nagy-Király Vivien kommunikációs vezető, felelős szerkesztő – Eszterházy Károly Egyetem Rektori-Kancellári Hivatal Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kommunikációjáért Felelős Csoport
Hegedűs Mihály főszerkesztő – Eszterházy Károly Egyetem Rektori-Kancellári Hivatal Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kommunikációjáért Felelős Csoport 

előadáspdf logo

 

11. Szekció
Határon túli kapcsolatok - Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete – De Negri Ibolya elnök

előadáspdf logo

 

Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete – Nagy Eleonóra gazdasági vezető

előadáspdf logo

 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége – Ádám Zita szakmai alelnök

előadáspdf logo

 

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete – Stanyó Gábor titkár

előadáspdf logo

 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége – Burus-Siklódi Botond elnök

előadáspdf logo

 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma – Csapó Nándor elnök

előadáspdf logo

 

12. Szekció
Klebelsberg Központ - EFOP-3.2.4-16-2016-0001 digitális kompetencia fejlesztése

A Klebelsberg Központ gazdálkodása
Kotán Attila gazdasági elnökhelyettes – Klebelsberg Központ

előadáspdf logo

 

A Klebelsberg Központ EFOP pályázatai
(az EFOP-3.2.4-16 projekten keresztül)
Dr. Csomós Tamás főosztályvezető – Klebelsberg Központ Projekt Főosztály

előadáspdf logo

 

A KRÉTA rendszer
(használati példák az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, „Digitális kompetencia fejlesztése" című kiemelt projekt tükrében)
Szabó András szakmai vezető, KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) program – eKRÉTA Zrt.

előadás pdf logo

 

13. Szekció
Tehetséggondozás - Új Nemzedék Központ, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

A tutorrendszer kialakítása és működtetése
Bajor Péter projektmenedzser, ügyvezető elnök – Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)

előadás pdf logo

 

A tehetségvesztés csökkentése a kutatás és fejlesztés eszközrendszerével
Elter András szakmai vezető – Új Nemzedék Központ

előadás pdf logo

 

A „CsibÉsztúra” képességfejlesztő játékai és gyakorló feladatsorok tanulóknak és pedagógusoknak
Győryné Csomó Ildikó alprojektvezető – Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)

előadás pdf logo

 

14. Szekció
Vezetői, szakértői fórum - Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete

Vezetők szakértői szakmai támogatása új képzési formában – vezetői klubok működtetése
Dr. Barlai Róbertné szakértő, ügyvezető – Független Pedagógus Fórum
Tóth Géza fejlesztési tanácsadó – Ceglédi Tankerületi Központ

előadás pdf logo

 

Vezetők szendvicshelyzetben (avagy a fenntartói modellváltás hatása az intézményvezetői szerep lélektanára)
Fodor Gábor tankerületi központ igazgatója – Ceglédi Tankerületi Központ

előadás pdf logo

 

Tanfelügyelet a szakértő szemével
Jurecz Emil főtitkár – Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete, igazgató – Szabadság Sugárúti Általános Iskola
Virágné Nagy Éva alelnök – Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete, igazgatóhelyettes – Szabadság Sugárúti Általános Iskola

előadás pdf logo

 

A Sonkádi Szabadegyetem hatása a köznevelésre
Iszák Tibor alelnök – Nemzeti Pedagógus Kar, igazgató – Csaholci Általános Iskola, Sonkád község polgármestere

előadás pdf logo