Szolgáltatásaink mind szélesebb körből való elérése érdekében a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. 2003. július 1-jén megalapította pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményét, a Suliszerviz Pedagógiai Intézetet.

A Suliszerviz Pedagógiai Intézet OM azonosítója: 200 318.

Az intézet alaptevékenysége: pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátása az alábbi területeken:

 • pedagógiai értékelés
 • szaktanácsadás
 • igazgatási pedagógiai szolgáltatás. 

Az intézet alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége:

 • az intézmények minőségfejlesztési, minőségbiztosítási tevékenységének segítése minőségfejlesztési tanácsadók közreműködésével
 • konferenciák, tanácskozások, tájékoztatók, szakmai napok szervezése
 • pályázatok közvetítése és készítése
 • segítségnyújtás az iskolai informatikai hálózat kialakításához, üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez
 • tanácsadás fenntartói és intézményi informatikai stratégia kialakításához
 • információs rendszerek fejlesztése, kialakítása közoktatási intézményekben.

Az intézet a pedagógiai-szakmai szolgáltatást az alábbi közoktatási intézménytípusra kiterjedően látja el:

 • óvoda
 • általános iskola
 • szakiskola
 • gimnázium, szakközépiskola
 • alapfokú művészetoktatási intézmény
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény diákotthon és kollégium