Pályázat általános iskolák és középiskolák számára

 

Megjelent az EFOP 3.2.3 és a VEKOP 7.3.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” című pályázati felhívás általános iskolák és középiskolák számára a digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítására.

A felhívások célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.

 

Célcsoportok:

Az EFOP 3.2.3 felhívás esetében a kevésbé fejlett régiókban, a VEKOP 7.3.3-17 felhívás esetén a Közép-magyarországi Régióban:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) b), c), h), j) szerinti alábbi köznevelési intézmények tanulói, pedagógusai, szakemberei:
  • általános iskola
  • gimnázium
  • alapfokú művészeti iskola
  • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény (kivéve szakiskola, készségfejlesztő iskola, és fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola)
 • az Nkt. 20. § (1) bekezdés c), d), f) pontjai szerinti, alábbi többcélú intézmények előző pontban felsorolt intézményegységeinek tanulói, pedagógusai, szakemberei:
  • egységes iskola vagy összetett iskola,
  • közös igazgatású köznevelési intézmény,
  • egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény

 

A pályázati felhívások a https://www.palyazat.gov.hu oldalon az alábbi linken olvashatók:

EFOP-3.2.3-17 Digitális környezet a köznevelésben

VEKOP-7.3.3-17 Digitális környezet a köznevelésért

A projekt keretében – a 7. számú mellékletben található Módszertani és műszaki útmutatóban foglaltak figyelembe vételével – az alábbi kötelező tevékenységek támogathatók.

A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása érdekében az alábbiak közül legalább egy területet támogató digitális pedagógiai eszköz és/vagy módszer adaptálását, implementálását és tanítási-tanulási gyakorlatba történő beépítését kell elvégezni:

 • a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása;
 • a szövegértés fejlesztésének támogatása;
 • a természettudományos megismerés támogatása;
 • a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása;
 • a kreativitás fejlesztése.

A támogatást igénylőknek a fenti célokhoz illeszkedően olyan módszertani csomagot kell összeállítaniuk vagy választaniuk, majd teljes körűen megvalósítaniuk, amelynek tevékenységei lefedik a kötelező tevékenységeket.

A digitális módszertani csomagokhoz a „Módszertani és műszaki útmutató 4. pontja szerint” ajánlások találhatók a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ oldalán: dpmk.hu.

 

A National Instruments oktatási megoldásai a Suliszerviz Pedagógiai Intézet szakmai támogatásával a következő tantárgyakra fókuszálnak:

 1. Számítástechnika
 2. Matematika
 3. Fizika
 4. Kémia
 5. Biológia

Az NI termékek hatékony eszközöket biztosítanak az oktatók számára a STEM (tudomány, technológia, mérnöktudomány, matematika) oktatás fogalmainak játékos bevezetéséhez, a digitális kompetencia fejlesztéséhez és a gyakorlati, projekt-alapú tanulás megvalósításához.

Az NI myDAQ egy költséghatékony mérő- adatgyűjtő eszköz, mely lehetőséget biztosít a diákoknak, hogy bárhol és bármikor valós jeleket mérhessenek és analizálhassanak. Az NI myDAQ kompakt és hordozható, így a laborból kilépve a diákok tovább folytathatják a tanulást és kutatást, mindezt ipari szabványoknak megfelelő eszközökkel és metódusokkal.

Az NI LabVIEW egy grafikus programozási környezet, mellyel a myDAQ eszköz nyújtotta hardveres megoldáshoz egyszerű, intuitív és személyre szabható program készíthető. A mintaprogramok azonnal futtatható mérésein túl a LabVIEW és myDAQ kombinációjában a tanárok és diákok egyedi méréseket és analíziseket hajthatnak végre.

A National Instruments által kifejlesztett eszközök, fejlesztési környezetek és szoftverek alkalmasak a:

 • a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatására;
 • a természettudományos megismerés támogatására;
 • a problémamegoldó gondolkodás/kreativitás fejlesztésének támogatására.

 

A Suliszerviz Pedagógiai Intézet a csomag mellé akkreditált pedagógus-továbbképzéseket és szakértői, mentori támogatást ajánl a csomagot választók számára.

 

Hazai és nemzetközi eredmények, gyakorlati tapasztalatok:

 

Szakembereink részletes tájékoztatást nyújtanak az érdeklődők számára:

 

Digitális környezet a köznevelésben (EFOP-3.2.3-17)

 A matematikai
kompetencia fejlesztésének támogatása

természettudományos 
megismerés
támogatása
A kreativitás/ problémamegoldó gondolkodás
fejlesztésének támogatása
 

 

A matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása általános iskola felső tagozatában a LabVIEW szoftver alkalmazásával

 

 

A természettudományos megismerés támogatása általános iskola felső tagozatában a LabVIEW szoftver alkalmazásával

 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása általános iskola felső tagozatán a Lego Mindsorms EV3 és a LabVIEW 
szoftver alkalmazásával

A matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása középiskolában a LabVIEW szoftver alkalmazásával

 

 

A természettudományos megismerés támogatása középiskolában a LabVIEW szoftver alkalmazásával

 

 

 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása középiskolában a Lego Mindsorms EV3 és a LabVIEW
szoftver alkalmazásával