Országos Szakképzőiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny Humán tantárgycsoport
NTP-TMV-23-0023


Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által meghirdetett Tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása című, NTP-TMV-23-0023 kódszámú pályázati program keretében a Suliszerviz Pedagógiai Intézet megrendezte a már hagyományokkal rendelkező szakképzőiskolai tanulók 2023/2024. tanévi közismereti tanulmányi versenyét.

A támogatás forrása a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. mellékletének, XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Család- és ifjúsági célú központi költségvetési hozzájárulások alcím 1. jogcímcsoport (Nemzeti Tehetség Program)  fejezeti kezelésű előirányzat forrása. Ebből az előirányzati forrásból a V/1287-45/2023/TFFO kódszámú támogatási szerződés keretében a Suliszerviz Pedagógiai Intézet megrendezte a már hagyományokkal rendelkező szakképzőiskolai tanulók 2023/2024. tanévi közismereti tanulmányi versenyét.
A verseny célcsoportja a szakképzőiskolai (nem érettségire felkészítő, illetve nem érettségizettek részére szervezett) képzésben részesülő tanulók.

A verseny három fordulóban zajlott.
1. iskolai forduló  – időpontja 2024. február 06. írásbeli, 60 perc
2. regionális forduló – időpontja 2024. március 22. írásbeli, 90 perc
3. országos döntő – időpontja: 2024. április 27.

Az iskolai forduló a nevező tanulók intézményeiben zajlott.
A regionális forduló Online formában került megrendezésre. A második fordulóba régiónként 20-20 fő jut be (tantárgyi első helyezettek 7 fő és abszolút sorrendben további 13 fő), de a versenybizottság fenntartja a jogot, hogy a keretet bővítse, illetve szűkítse. Idén a holtversenyes versenyzők között nem tettünk sorrendi különbséget, így a humán tantárgycsoportban 21 fő jutott a döntőbe.
Az iskolai fordulóra 105 intézményből 2199 dolgozatot neveztek be, ebből a Humán tantárgycsoport - tantárgycsoport szerinti megoszlása: 35,79 %, több mint 780 diák munkája. A legtehetségesebb döntőbe jutó diákok ajándékutalványokban részesültek.

Az Országos Szakképzőiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny a versenyzők és a pedagógusok számára is egyaránt kihívást jelentett, a jó eredmények ismételten sikerélményhez juttatták a résztvevőket. A szaktanárok már az iskolai fordulóban is kaptak egy feladatsort, melyet szabadon használhattak a jövőben is. Az intézmények „rá voltak kényszerítve” arra, hogy interneten keresztül bonyolítsák az adatforgalmat (kapcsolattartás, feladatok letöltése, az első forduló eredményének továbbítása stb.), így az informatikai kapcsolattartás előnyeit sikerült a gyakorlatban is érzékeltetnünk, illetve biztosítjuk a versenyzők és a felkészítők független hozzáférését az információkhoz. Versenyünk teljes nyilvánosság előtt történt – minden lépés, az eredményekről már a kihirdetésüket követő napon tájékozódhatott mindenki a http://suliszerviz.com honlapon keresztül.

Támogatás összege:
Programba bevont diákok száma: 

 1.000.000 Ft
            787 fő

 

Támogató szervezetek:


Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
emet logo szinesSzervező:

Suliszerviz Pedagógiai Intézet

 a