Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny Komplex tantárgycsoport
NTP-TMV-19-0024

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos vagy hazai és Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása című, NTP-TMV-19-0024 kódszámú pályázati program keretében a Suliszerviz Pedagógiai Intézet megrendezte a már hagyományokkal rendelkező szakközépiskolai tanulók 2019/2020. tanévi közismereti tanulmányi versenyét.

A támogatás forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.törvény 1. mellékletének, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím 4. alcím 5.jogcímcsoport (Nemzeti Tehetség Program) számú fejezeti előirányzat forrása. Ebből az előirányzati forrásból a 28273-57/2019/ESELYT kódszámú támogatási szerződés keretében a Suliszerviz Pedagógiai Intézet megrendezte a már hagyományokkal rendelkező szakközépiskolai tanulók 2019/2020. tanévi közismereti tanulmányi versenyét.

A verseny célcsoportja a szakközépiskolai (nem érettségire felkészítő, illetve nem érettségizettek részére szervezett) képzésben részesülő tanulók.

A verseny három fordulóban zajlott.

1.iskolai forduló – időpontja:2020. február 06. írásbeli, 60 perc

2.regionális forduló – időpontja 2020. október 9. írásbeli, 90 perc

3.országos döntő – időpontja: 2020. november 21.

Az iskolai forduló a nevező tanulók intézményeiben zajlott. Az iskolai fordulóban elért eredmények alapján – a beküldött dolgozatok ellenőrzését követően – régiónként 10 csapat jutott be a verseny második fordulójába. Egy-egy régióban a regionális fordulóba nevezhető csapatokat az intézményi eredmények megküldésével egyidejűleg, az intézmények által meghatározott összetételű csapatok átlageredményei alapján felállított sorrend alapján határoztuk meg.

A regionális forduló a vírushelyzetre való tekintettel Online formában került megrendezésre. A regionális fordulóból 10 csapat jutott be a döntőbe.

Az országos döntő a vírushelyzetre való tekintettel Online formában került megrendezésre.

Az iskolai fordulóra 150 intézményből 3108 dolgozatot neveztek be, ebből a Közismereti komplex tantárgycsoport - tantárgycsoport szerinti megoszlása: 16 %, több mint 400 diák munkája. A legtehetségesebb döntőbe jutó diákok tárgyi jutalmakban is részesültek.

Az Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny a versenyzők és a pedagógusok számára is egyaránt kihívást jelentett, a jó eredmények ismételten sikerélményhez juttatták a résztvevőket. A szaktanárok már az iskolai fordulóban is kaptak egy feladatsort, melyet szabadon használhattak a jövőben is. Az intézmények „rá voltak kényszerítve” arra, hogy interneten keresztül bonyolítsák az adatforgalmat (kapcsolattartás, feladatok letöltése, az első forduló eredményének továbbítása stb.), így az informatikai kapcsolattartás előnyeit sikerült a gyakorlatban is érzékeltetnünk, illetve biztosítjuk a versenyzők és a felkészítők független hozzáférését az információkhoz. Versenyünk teljes nyilvánosság előtt történt – minden lépés, az eredményekről már a kihirdetésüket követő napon tájékozódhatott mindenki a http://suliszerviz.com honlapon keresztül.

Támogatás összege:

Programba bevont diákok száma: 

 1.000.000 Ft

497 fő

Támogató szervezetek:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 emmilogo

Szervező:

Suliszerviz Pedagógiai Intézet

 suliszerviz